ABEK FiltreABEk filtre

Gaz maskeleri solunum koruması sağlayan önemli bir kişisel korunma donanımıdır.

Metalurji ve metal imalatı, lehim, kimyasal üretim ve uygulama, temizlik çalışmalarında ve zararlı gazların bulunduğu diğer çalışma ortamlarında kullanılır.

Olası her durumu kapsayacak tek bir filtre yoktur. Karbonmonoksit, sulfurdioksit, çeşitli azotoksitlerin gazlarına karışı korunma için bu gazların zararlarını filtreleyen özel filtreler kullanmak gerekir.

Unutmayın: Ancak CE sertifikasına sahip, ilgili EN standartlarına göre üretilmiş, çalışma durumuna uygun ve doğru kullanılan filtre, istenen korumayı sağlar.

Bu sebeplerden, ortamdaki gaz çeşidi ve miktarına uygun olan korunma için, doğru gaz maskesi filtresi kullanılmalıdır. Bu kararın verilmesi için, iş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık aldığınız uzmanınıza başvurunuz. Unutmayın: her durum özel durumdur ve tek başına değerlendirilmelidir.

Organik gazlar için A, inorganik gazlar için B, sülfürlü gazlar için E ve amonyaklı gazlar için K tipi filtreler kullanılır. Örneğin organik boya yapılan ortamlarda A tipi A2 filtre kullanılabilir. Hem organik hem inorganik gazların zararlarına karşı korunmak için de AB tipi kombine bir gaz filtresi tercih edilebilir.

Pek çok kombine filtre çeşidi vardır. Bunların en sık kullanılanı da ABEK tipi kombine filtrelerdir. ABEK tipi filtreler organik, inorganik, sülfürlü ve amonyaklı gazlara karşı korunma sağlar.

Sekur ABEK filtre bu grupta yer alır.

  • Filtre gövdesi DIN EN 148-1'e uyumlu olan filtre bağlantısını içerir.
  • Filtre kapağı nefes alma tarafına doğru açılır.
  • Aktif kömür içeren bir filtre yatağı bulunur.
  • Bu filtre kutusu ve iç perdeler ile sıkıca sabitlenmiştir.
  • Sekur ABEK filtre 240 gram civarındadır.
Eğer ortamda toz ve partiküller de mevcutsa, bunları da engelleyen ABEK P3 tipi kombine filtre tercih edilebilir.

Sekur ABEK P3 filtre 292 gram civarındadır.Sekur ABEK ve ABEK P3 tipi filtreleri, Ekastu Sekur C607 gaz maskesi ile güvenle kullanabilirsiniz.

Tek filtreli olan C607 maske modeli, Sekur filtreler ile kullanıldığında, ideal KKD ikilisi olarak, çalışanın görüş açısını daraltmaz.

Hafif oldukları için de uzun süreli çalışmaya uygundur.

Sekur ABEK P3 filtre, kaynama derecesi 65 dereceden yüksek organik gaz ve buharlara, inorganik gaz ve buharlara, sülfür dioksit ve amonyaklı gazların yanında, P3 seviyesinde zehirli ve yüksek seviyede zehirli partikül ve tozlara karşı da koruma sağlar.

Fark yaratan BIOSTOP filtresiyle uzun ömür ve üstün koruma birleşti

Sekur ABEK P3 filtre, inovatif, mikrofiberglastan imal edilmiş BIOSTOP filtresine sahiptir.

Bu sayede, filtre içerinde mantar ve küf gelişimine engeller.

Bu suretle daha uzun ömürlü bir kullanım sunarken, kullanım sonrası bakım ve saklamayı da kolaylaştırır.

Çalışan sağlığını üst seviyede koruyarak maliyet tasarrufu sağlar.

Sekur ABEK P3 filtre Dolomite testini geçmiştir. Bu testi geçtiğini gösteren "D" işaretini taşır.

Dolomite testi nedir?
Dolomite testi EN 149'e ek bir testtir. Bu test, maskenin yüksek seviyede dolomite tozuna maruz kaldığında dahi iyi bir teneffüs direncini koruduğunu sınar. Bu testi geçen filtreler, yüksek toz yoğunluklu ortamlarda uzun süre kullanılabilirler.

Sekur ABEK P3 filtre, bu testi başarıyla geçmiştir.

Sekur ABEK ve ABEK P3 filtre tekrar kullanılabilirdirler.

EN 149 standardına uygun olarak, tekrar kullanılabilirliği gösteren "R" işaretini taşırlar.

"NR" işaretini taşıyan filtreler ise tekrar kullanılamazlar.

ABEK P3 filtre etiket

Gaz filtresi seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Oksijen seviyesi gerekli oranın üzerinde olmalıdır.

Birincil öncelik ortamdaki oksijen miktarının yeterli olduğunun kontrol edilmesidir. Çünkü gaz maskesi ve filtresi ancak ortamdaki havadan zehirli gazları filtreleyip kişiye verebilir. Eğer oksijen miktarı yetersizse, bu çaba anlamsızdır.

Oksijen miktarının yetersiz olduğu ortamlarda, oksijen destekli solunum sistemleri kullanılmalıdır. Bu konuda mutlaka iş güvenlik uzmanınızdan değerlendirme ve danışmanlık alınız.

Oksijen miktarının uygun olduğunu tespit ettikten sonra, ortamdaki zararlı buhar ve gazlara yönelik bir değerlendirme yapılabilir.

İlgili gazların çeşitleri ve yoğunluklarına göre filtre gerekliliği belirlenir.

Gaz maskesine takacağınız filtre nefes alıp vermeyi zorlaştırmamalıdır.

Bunun için düşük nefes direncine sahip bir filtre tercih ediniz. Yüksek teneffüs direncine sahip bir filtre ile çalışan sıkıntı yaşar ve çalışması sekteye uğrar. Terleme ve nefes almada zorluk iş hatalarına imkan sağlar ve kazalara yol açabilir.

Maskenize takacağınız filtre, ağırlık dağılımında bir dengesizliğe yol açmamalıdır.Filtreli bir şekilde takılan maske, kişinin tam ve kısmi olarak hareketini zorlaştırmamalı, engellememelidir. Çalışan kolayca hareket edebilmelidir. Dengesini sağlamak için fazladan bir zorlama ile karşılaşmamalıdır.

Gaz filtrenizin bir raf ömrü ve kullanım ömrü vardır.

Raf ömrü filtrenin üzerinde açıkça yazmaktadır. Son kullanma tarihi geçmiş filtreleri kullanmayınız. Filtrenin kullanım süresi, kullanılan ortam ve kullanıcıya göre değişir. Örneğin yüksek yoğunluklu ortamda 120 kg bir insan için kullanım süresi, düşük yoğunluklu 80 kg bir kişininkinden daha düşük olacaktır.

Bu sebeple, kullanım süresi için kesin bir süre belirtmek mümkün değildir.

Filtreler solunumda sıkıntı başladığında, yenisi ile değiştirilmelidir.

Maskenin filtresi görüş alanını kısıtlamamalıdır.

Gaz maskesi ve filtre zararlı gazlarına karşı koruma sağlarken diğer boyutlarda sıkıntı yaratmamalıdır. Bunlardan başlıcası görüştür.

Filtre büyüklüğü ve şekli sebebiyle çalışanın görüşünü engellememelidir.

Görüş engellenmesi, yapılacak işin tam olarak yapılamamasına yol açabilir. Çalışan fazladan hareket etmek zorunda kalabilir. Bu durumda süre ve iş kaybı yaşanabilir.

Filtre maskeye tam olarak oturmalıdır.

Gaz maskesi ile arasında kaçak olmamalıdır. Maskeye tam olarak oturmayan filtreler kullanılmamalıdır.

Bir gaz maskesi ancak doğru filtre ile tam bir bağlantı sağlandığında istenen solunum korumasını sunabilir.

Sekur ABEK ve ABEK P3 tipi kombine filtreleri, Ekastu Sekur C607 gaz maskesi ile güvenle kullanabilirsiniz.

Sekur C607 tam yüz maske, DIN EN 136 standardına göre üretilmiştir.

Gaz maskeleri ve toz maskeleri karıştırılmamalıdır.

Adlarından da anlaşılacağı üzere, gaz maskeleri ortamdaki zararlı gazlara karşı koruma sağlar. Bazı gaz filtreleri yukarıda verilen ABEK P3 örneğinde olduğu gibi toz ve partiküllere karşı da koruma sağlabilir.

Ancak toz maskeleri gazlara karşı koruma sağlamaz. En yaygın çeşitleri FFP1, FFP2 ve FFP3 olan toz maskeleri sadece ortamdaki tozlara karşı koruma sağlar.

Diğer yandan tam yüz veya yarım gaz maskeleri ile kullanılan gaz filtreleri zararlı gazlara korunma sağlar.

Burada not edilmesi gereken ise, istenildiğinde gaz maskeleri ile sadece toz filtreleri de kullanılabilir.

Örneğin bir tam yüz veya yarım yüz maskeye P1 veya istenilen seviyede koruma sağlayan toz filtresi takıldığında bir toz maskesi işlevi görerek ilgili seviyedeki tozlara karşı koruma sunacaktır.

Burada tekrar en başta belirttiğimiz, çok önemli noktayı görüyoruz: sırf bir gaz maskesi aldık ve herhangi bir filtre taktık diye korunmuş olmuyoruz.

Hangi filtreyi kullanırsak o filtrenin hedeflediği zarara karşı korunmuş oluyoruz.

Toz filtresi kullanırsak tozlara, gaz filtresi kullanırsak gazlardan gelebilecek zararlara karşı korunmuş oluruz.

Dahası, ilgili filtreler sadece ortamdaki zararları engelleyebilir.

Eğer oksijen yoksa bunu sağlamaz.

Oksijen azlığı olan ortamlarda, mutlaka oksijen beslemeli solunum destek sistemleri tercih edilmelidir.

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir iş ortamı için, danışmanlık aldığınız İSG firmasının değerlendirme raporu ve tavsiyelerine göre solunum koruma için kişisel korunma donanımlarını seçiniz.